Sevim Tunçer

-1980 İstanbul doğumlu

-2002 Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik
Sanatlar Resim Bölümü’ne Girdi

-2002 Halkalı Toplu Konutlar Resim Galeri’si Karma Sergi

-2003 Uçarı Sanat ve Kültür Merkezi Karma Sergi

-2003 Antik Sanat Galeri’si Karma Sergi

-2004 Devlet Güzel Sanatlar Galeri’si Mezuniyet Sergisi

-2006 Atölye Altis Karma Sergi

-2006 Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik
Sanatlar Bölümü’nü 3. lükle Bitirdi

-2006 Kocaeli Üniversitesi Ramazan Akkuş Sergi Salonu
Mezuniyet Sergisi

-2007 3. KargaART Performans Günleri “BEDEN ek”
Karma Sergi

-2008 Video-Enstelasyon sergisi “ANI” Karma Sergi Baro
Binası, Edirne

-2009 “100 Sanatçı 100 Eser Karma sergi, Yeditepe Üniv.

-2010 UPDS “Taze Kağıt İşler” Karma Sergi

Kişisel sergiler
-2010 "Şey" OLma Halleri UPSD Sanat Galerisi


-1980 Was Born İn İstanbul

-2002 Kocaeli University Faculty of Fine Arts ,Plastic
Image Arts Department Entries

-2002 Group Exhibition of Art in Halkalı Toplu Konutlar’s Gallery

-2003 Group Exhibitionof Uçarı Art and Culture Center

-2003 Antique’s Art Gallery Group Exhibition

-2004 State Fine Arts Graduation Exhibition

-2006 Altis Studio Group Exhibition

-2006 Graduate Kocaeli University Faculty of Fine Arts Plastic
Arts Department as thirt

-2006 The Graduation Exhibition of Kocaeli University in Ramazan Akkuş’s Art Gallery

-2007 3. KargaART Performance Days "PHYSICAL additional"
Group Exhibition

-2008 Video-enstelasyon exhibition "ANI" Group Exhibition Bar
Building, Edirne

-2009 "100 Artists 100 Works Mixed exhibition, Yeditepe Univ.

-2010 UPDS "Fresh Paper Works" Group Exhibition

personal exhibitions

-2010 The Moods of being the "Thing" UPSD Art Gallery

"yatan adam"


"Kaos" triptik
"Ben seni gece sevdim"

dansöz